breeam_logo
Saint-Gobain lösningar för

BREEAM-SE 2013

Version: BREEAM-SE 2013 (utgåva 160222)

BREEAM-SE 2013 är den svenska anpassningen av BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) som är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, och också ett av de äldsta och mest spridda systemen i Europa. BREEAM-SE kan användas för att certifiera nyproducerade byggnader eller ombyggnationer. Antalet poäng som kan uppnås varierar med byggnadskategori (handel, kontor och industri).

Läs mer
Matchande områden
7
9
Matchande kriterier
17
76
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Totalt 110 poäng.
Vänligen notera att de uppnådda poängen viktas olika.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Vårt bidrag Filter

16 lösningar som bidrar

Lösningar för fasad & yttervägg

Lösningar för vattenhantering

Lösningar för undertak

Lösningar för efterbehandling & ytskikt

Lösningar för golv

Lösningar för bjälklag & stomkomplettering

Lösningar för gröna tak & väggar

Lösningar för isolering

Lösningar för akustisk reglering

Lösningar för våtrum

Lösningar för innervägg & skiljevägg